Những sáng tác của nhạc sĩ Daniel Merriweather

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Daniel Merriweather

Water and a flame   Sáng tác: Eg White & Daniel Merriweather
[Em] Seven days has gone so [Am] fast [D] I really thought the pain [G] would pass [Em] It's been nearly an [Am] hour Since I thought [B] of [E] you [Em] But you're not answering [Am] the phone [D]…
Ca sĩ thể hiện: Adele & Daniel Merriweather Nhạc Quốc tế
Tác giả Daniel Merriweather

Chưa có thông tin về tác giả này.