Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Nguyễn Thái

Có 3 bài hát phổ thơ của thi sĩ Nguyễn Thái

Con vào Thánh đường   Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Nguyễn Thái  
1. Con vào thánh [Am] đường tham dự [C] lễ Ước muốn gặp [F] Chúa, Chúa trong [Am] tâm Từ bi bác ái theo lời [Dm] Chúa Tha thứ cho [C] con những lỗi lầm 2. Con vào thánh [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Tâm Thư Nhạc Thánh ca
Nhớ ngoại   Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Nguyễn Thái  
Ngàn [G] trùng xa cách quê hương [C] Trong con vẫn [G] nhớ con [D] đường năm xưa Nhớ [G] nhiều [Em] mỗi buổi ban [G] trưa Võng tre ngoại [D] đẩy đong đưa giấc [G] nồng Con đi để…
Ca sĩ thể hiện: Tâm Thư Nhạc Quê hương
Tràng mân côi   Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Nguyễn Thái  
[Am][Dm][G][C]-[Dm][B7][E7] [Am][Dm][G][C]-[Dm][E7][Am] –[E7] 1. Trời [Am] không chiều lòng [C] người lạc [F] vấp mẹ đỡ [G] con Mân Côi cỗ tràng [C] hạt ơn cao nghĩa [B7] trọng con khắc [E7] ghi 2. Thuyền [Am] con chèo ngược [C]…
Ca sĩ thể hiện: Như Ngọc Hoa, Trung Hiếu Nhạc Thánh ca
Tác giả Nguyễn Thái

Chưa có thông tin về tác giả này.