Những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hoàng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Xuân Hoàng

Mừng Trung thu   Sáng tác: nhạc Xuân Hoàng, thơ Trần Văn Phúc
Ông trăng ông [G] sao, ông [C] xuống đây [G] mau Cùng [Am] em ra [C] phố đón [Am] mừng trung [D] thu Ông trăng ông [G] sao, ông [C] xuống đây [G] mau Cùng [Am] em ra [C] phố…
Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai Nhạc Thiếu nhi
Tác giả Xuân Hoàng

Chưa có thông tin về tác giả này.