A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Khắc Trung

Chuyên Ngữ, một mái trường   Sáng tác: Nguyễn Khắc Trung

1. Ngày [C] tháng bên nhau qua [Em] bao mùa [Am] thi Còn [Dm] mãi khắc ghi bao [G] lời cô thầy Còn [C] đó trong ta bao [Em] nhiêu kỷ [A7] niệm Và ta [Dm] sẽ mãi nhớ nhớ…
Ca sĩ thể hiện: Đồng ca Trường chuyên ngữ Nhạc Học trò
Tác giả Nguyễn Khắc Trung

Chưa có thông tin về tác giả này.