Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô

Để dành   Sáng tác: Nguyễn Xinh Xô
1. Một chút hương [C] thơm còn lại Một ánh mắt [G] quen để lại Một lối [Am] đi trên con hè nhỏ Cùng mưa [F] nắng hai mùa vẫn [G] qua. 2. Một tiếng rao [C] đêm ngần ngại…
Ca sĩ thể hiện: Soobin Hoàng Sơn, Hà Anh Tuấn, Thủy Tiên Nhạc Trẻ
Ước một ngày   Sáng tác: Nguyễn Xinh Xô
1. [C] Anh đi xa mãi [G] nơi nào [Am] Cho em mong ngóng [Em] đợi chờ [F] Bao nhiêu trìu mến [C] ân cần [Dm] Bao nhiêu khát vọng [G] bên anh. 2. [C] Mai đây anh có [G]…
Ca sĩ thể hiện: Phùng Khánh Linh Nhạc Trẻ
Tác giả Nguyễn Xinh Xô

Chưa có thông tin về tác giả này.