Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Thân Như Thơ

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Thân Như Thơ

Tháng ba Tây Nguyên   Sáng tác: nhạc Văn Thắng, thơ Thân Như Thơ  
[D] Tháng ba mùa con ong đi lấy mật Mùa con voi xuống sông hút nước [G] Mùa em đi phát rẫy làm nương [A] Anh vào rừng đặt [D] bẫy cài chông Tháng ba [A] sớm sớm mẹ ra…
Ca sĩ thể hiện: Anh Thơ Nhạc Đỏ
Tác giả Thân Như Thơ

Chưa có thông tin về tác giả này.