Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Trần Minh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lm. Trần Minh

Ngài yêu con   Sáng tác: Lm. Trần Minh
1. Ngài yêu [F] con tình yêu không bến [Am] bờ Làm [Dm] sao con đáp [Gm] đền Nghĩa ân [C7] Ngài chất ngất trong [F] con Trọn tin [Gm] yêu cùng tâm tư sáng [Bb] hồn Ngài ơi thương…
Ca sĩ thể hiện: Thụy Long Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Trần Minh

Chưa có thông tin về tác giả này.