Những sáng tác của nhạc sĩ Titi Lê

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Titi Lê

Cậu ơi   Sáng tác: Titi Lê
Vòng hợp âm: [C] [G] [Am] [F] [C] 1 lời 2 lời [G] Làm người yêu tớ không? [Am] 3 ngày 4 ngày [F] Vẫn đợi một câu trả lời [C] I will wait for you [G] From day after…
Ca sĩ thể hiện: Titi Lê Nhạc Trẻ
Tác giả Titi Lê

Chưa có thông tin về tác giả này.