Những sáng tác của nhạc sĩ Hải Châu

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Hải Châu

Ca khúc cảm tạ   Sáng tác: Hải Châu  
1. Con muốn cất cao bài ca cảm [G] tạ [Am] [Bm] Với muôn hồng [E7] ân Chúa đã thương [Am] con [C] Con muốn hát vang tình người bao [Bm] la Khắp [B7] ngàn nơi trên thế [Em] giới…
Ca sĩ thể hiện: Kim Cúc Nhạc Thánh ca
Tác giả Hải Châu

Chưa có thông tin về tác giả này.