Những sáng tác của nhạc sĩ Bùi Vĩnh Phúc

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Bùi Vĩnh Phúc

Cái gì của mình sẽ là của mình   Sáng tác: Bùi Vĩnh Phúc
Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em] 1. Để anh [C] nói xong rồi sẽ đi [D] ngay Ngày hôm [Bm] nay không ai muốn như [Em] vậy Anh đã [C] thấy em hôn ai thật đắm [D] say Lời…
Ca sĩ thể hiện: Bùi Vĩnh Phúc Nhạc Trẻ
Hết yêu thì em cứ đi   Sáng tác: Bùi Vĩnh Phúc
Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Am] [Dm] 1. [Bb] Đời người có biết bao nhiêu điều [C] phải trải qua [Am] Và tình yêu có lẽ là [Dm] điều khổ nhất [Bb] Và chắc là anh cũng [C] sẽ như…
Ca sĩ thể hiện: Bùi Vĩnh Phúc Nhạc Trẻ
Tác giả Bùi Vĩnh Phúc

Chưa có thông tin về tác giả này.