Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Pet Huy Hoàng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lm. Pet Huy Hoàng

Chúa biết con luôn cần Chúa   Sáng tác: Lm. Pet Huy Hoàng
1. Một phút giây [Em] thôi nếu đời con vắng [C] Ngài Là một phút [D] giây con sống lạc [G] loài Như dòng [Am] sông khô cạn nguồn [G] nước Tựa trời [C] cao mất hết trăng [B7] sao…
Ca sĩ thể hiện: Tuyết Mai Ly & Thanh Sử Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Pet Huy Hoàng

Chưa có thông tin về tác giả này.