Những sáng tác của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn

Nam Bộ kháng chiến   Sáng tác: Tạ Thanh Sơn  
Mùa thu [Dm] rồi ngày hăm ba Ta đi [Dm] theo tiếng kêu sơn hà nguy biến Rền khắp trời lời hoan [C] hô dân quân nam Nhịp chân tiến lên trận [Dm] tiền Thuốc súng [Dm] kém, chân đi…
Ca sĩ thể hiện: Tốp Ca, Nhóm N9 Nhạc Đỏ
Tác giả Tạ Thanh Sơn

Chưa có thông tin về tác giả này.