Những sáng tác của nhạc sĩ 2Can

Có 1 bài hát của nhạc sĩ 2Can

Nếu một ngày chúng ta không còn gặp   Sáng tác: Dick & 2Can
Vòng hợp âm: [C] [D] [Em] [D] Nếu một [C] ngày chúng ta không còn gặp Thì chắc chắn [D] đó cũng chẳng phải là lời yêu nào đâu Và nếu [Em] như ta có đủ can đảm, Khi đối…
Ca sĩ thể hiện: Dick & 2Can Nhạc Trẻ
Tác giả 2Can

Chưa có thông tin về tác giả này.