Những sáng tác của nhạc sĩ Vương Rock

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Vương Rock

Ngày về Ka Tê   Sáng tác: Hán Văn Trà & Vương Rock
Trở về làng [Dm] chăm đến [Gm] plei vui lễ [Dm] hội Bập bùng nhịp [Bb] trống Trống gi [C] năng vang khắp thôn [Am] làng Về plei [Gm] chăm nghe điệu [Am] hát Dân [F] ca say theo đất…
Ca sĩ thể hiện: Hán Văn Trà Nhạc Dân ca
Tác giả Vương Rock

Chưa có thông tin về tác giả này.