Những sáng tác của nhạc sĩ Tempo G

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Tempo G

Dưới cơn mưa   Sáng tác: Tempo G
Vòng hợp âm: [Em] [A] [D] [B7] HOOK 1: Chiều hôm [Em] ấy có người, để lại đấy chiếc dù, dưới cơn [A] mưa kia Lạnh không [D] em áo gầy, chẳng còn chi tỏ bày, giây phút [B7] chia…
Ca sĩ thể hiện: Lena Lena & Tempo G Nhạc Trẻ
Tác giả Tempo G

Chưa có thông tin về tác giả này.