Những sáng tác của nhạc sĩ Bùi Trung Chánh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Bùi Trung Chánh

Tâm sự với Ngài   Sáng tác: Bùi Trung Chánh
1. Con chỉ [Em] muốn làm đóa [D] hoa dưới [C] chân bàn [Bm7] thờ Con chỉ [Am7] muốn làm ngọn [D7] nến cháy [G] mãi bên Ngài Vì cuộc [Am7] sống cám [D7] dỗ ở mọi [G] nơi Chúa…
Ca sĩ thể hiện: Bùi Trung Chánh Nhạc Thánh ca
Tác giả Bùi Trung Chánh

Chưa có thông tin về tác giả này.