Những sáng tác của nhạc sĩ Bob House

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Bob House

Could I have this dance   Sáng tác: Wayland Holyfield & Bob House
1. [A] I'll always [A7] remember the [D] song they were [E7] playin', The [D] first time we [E7] danced, and I [A] knew [E7] As we [A] swayed to the [A7] music and [D] held to each [E7] other,…
Ca sĩ thể hiện: Anne Murray Nhạc Quốc tế
Tác giả Bob House

Chưa có thông tin về tác giả này.