Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Thích Tâm Thuận

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Thích Tâm Thuận

Cảm niệm ân sư   Sáng tác: nhạc Hà Mai Tân, thơ Thích Tâm Thuận
Chắp tay búp sen tưởng nhớ [Dm] thầy Tịnh độ pháp [C] môn hoàng pháp rạng [F] danh [Dm] Hạnh Bồ Tát [Gm] đạo du hóa bốn [F] phương [C] Từ ngày sơ khai thầy luôn thao [A7] thức. Cứu…
Ca sĩ thể hiện: Dzoãn Minh Nhạc Phật giáo
Tác giả Thích Tâm Thuận

Chưa có thông tin về tác giả này.