Những sáng tác của nhạc sĩ Sr. Quỳnh Thoại

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Sr. Quỳnh Thoại

Chúa đau cùng con   Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại
1. Ngoài [Em] kia bao người [A] hoang mang hỏi Chúa [Em] đâu? Ngài ở trên [C] cao hay nơi [D] xa cuộc đời bể [G] dâu? [Em] Đất sầu cô [Am] liêu, hoa vẫn [Bm] nở đường xưa vẫn…
Ca sĩ thể hiện: Minh Nguyệt Nhạc Thánh ca
Tác giả Sr. Quỳnh Thoại

Chưa có thông tin về tác giả này.