Những sáng tác của nhạc sĩ Alfons Kettner

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Alfons Kettner

What you won't do for love   Sáng tác: Bobby Caldwell & Alfons Kettner
Verse 1 [Cmaj7] I guess you [B7] wonder where I've [Em9] been [A7] [Cmaj7] I searched to [B7] find a love [Em7] within [A7] [Cmaj7] I came [B7] back to let you [Em7] know [A7] Got a [Cmaj7] thing for…
Ca sĩ thể hiện: Bobby Caldwell Nhạc Quốc tế
Tác giả Alfons Kettner

Chưa có thông tin về tác giả này.