Những sáng tác của nhạc sĩ Dragon Age

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dragon Age

Sera was never (Inquisition OST)   Sáng tác: Dragon Age
Intro: [Am][G][Em][F][G][Am] Verse 1. [Am] Sera was never an [G] agreeable [Em] girl Her [F] tongue tells tales of re-[Am] bellion But she was so fast and [G] quick with her [Em] bow No [F] one quite knew where she…
Ca sĩ thể hiện: Gingertail (Cover), Dragon Age Nhạc Quốc tế
Tác giả Dragon Age

Chưa có thông tin về tác giả này.