Những sáng tác của nhạc sĩ Bạn sáng tác

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Bạn sáng tác

Stream đến bao giờ   Sáng tác: QNT & Bạn sáng tác
Refrain: [C] Tối đến là vô làm, tính ra thì hơi nhàn [G] Nhìn màn hình Stream tới khi đêm tàn [C] Lân la vài câu chuyện, con game cùng nhau luyện [A] Một mình ngồi [D] đó nói [G]…
Ca sĩ thể hiện: Độ Mixi & Bạn sáng tác Nhạc Trẻ
Tác giả Bạn sáng tác

Chưa có thông tin về tác giả này.