Những sáng tác của nhạc sĩ Pink Sweats

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Pink Sweats

At my worst   Sáng tác: Pink Sweats
Intro & chord circle: [C][Am][Dm][G] Verse 1: Can I call you [C] baby? Can you be my [Am] friend? Can you be my [Dm] lover up until the very [G] end? Let me show you [C] love, oh, no [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Pink Sweats Nhạc Quốc tế
Tác giả Pink Sweats

Chưa có thông tin về tác giả này.