Những sáng tác của nhạc sĩ Francis Scott Key

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Francis Scott Key

The star-spangled banner (USA national anthem)   Sáng tác: Francis Scott Key
O [G] say can [D] you [Em] see, [B7] by the [Em] dawn's [A7] early [D] light, [D7] What so [G] proudly we [D7] hailed at the [G] twilight's last gleaming, Whose broad [G] stripes and [D] bright [Em] stars…
Ca sĩ thể hiện: Lady Gaga Nhạc Quốc tế
Tác giả Francis Scott Key

Chưa có thông tin về tác giả này.