Những sáng tác của nhạc sĩ Pete Seeger

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Pete Seeger

Where have all the flowers gone   Sáng tác: Pete Seeger
Verse 1 [G] Where have all the [Em] flowers gone? [C] Long time [D] passing [G] Where have all the [Em] flowers gone? [C] Long time [D] ago [G] Where have all the [Em] flowers gone? [C] Girls have picked…
Ca sĩ thể hiện: Peter & Paul & Mary Nhạc Quốc tế
Tác giả Pete Seeger

Chưa có thông tin về tác giả này.