Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Tan Nabavi

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Tan Nabavi

Chúa vĩ đại lắm thay   Sáng tác: nhạc Bích Hạnh, thơ Tan Nabavi
1. Chúa nhân [Bm] từ đầy lòng xót [Em] thương Chúa tha [A] tội cho con được [D] sống Chúa chữa [Bm] lành khi con khẩn [Em] xin Chúa yêu [F#] con yêu đến muôn [Bm] đời. 2. Chúa thành…
Ca sĩ thể hiện: Isaac Thái Nhạc Thánh ca
Tác giả Tan Nabavi

Chưa có thông tin về tác giả này.