Những sáng tác của nhạc sĩ UMS5

Có 1 bài hát của nhạc sĩ UMS5

Những anh hùng Việt Nam   Sáng tác: UMS5
Ver1: Đã bao [Am] ngày gian Khó ta vẫn [G] đứng lên Đã bao [E] lần vỡ nát ta vẫn [Am] xứng tên Đất nước [Am] nghìn xưa Văn Hiến yêu kiều [G] mến thương Vẫn hiên [E] ngang dù…
Ca sĩ thể hiện: UMS5 Nhạc Trẻ
Tác giả UMS5

Chưa có thông tin về tác giả này.