Những sáng tác của nhạc sĩ Ngút Ngàn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Ngút Ngàn

Lời cầu trong cơn nguy khốn   Sáng tác: Ngút Ngàn
[Em] Trong nguy khốn [C] gian nan Nhân [D] gian đang khóc sầu [G] than [Em] Cơn dịch bệnh bủa [Am] vây Lây [D] lan gieo rắc niềm [G] đau [Em] Bao người ra [Am] đi Cô [D] đơn giây…
Ca sĩ thể hiện: Công Minh Nhạc Thánh ca
Tác giả Ngút Ngàn

Chưa có thông tin về tác giả này.