Những sáng tác của nhạc sĩ 7UPPERCUTS

Có 2 bài hát của nhạc sĩ 7UPPERCUTS

Wave Alpha   Sáng tác: 7UPPERCUTS & Cam
Intro: [G][G][C][D] [G] Quá 2 giờ sáng sao em [C] không về chung với [D] anh Trần [G] Khắc Chân nằm quá xa, về [C] đây có nhau, hai [D] đứa đắp chung mền Ba [G] má anh đang đi…
Ca sĩ thể hiện: 7UPPERCUTS & CAM Nhạc Trẻ
Yêu   Sáng tác: 7UPPERCUTS
Cho tới khi [A] nào thì [B] ta được [G#m] chung lối [C#7] dề Anh chỉ [A] muốn có em bên [A] anh trên con đường [B] dài lê thê cùng ăn [A] sáng nghe [B] đài mỗi sớm [E]…
Ca sĩ thể hiện: 7UPPERCUTS Nhạc Trẻ
Tác giả 7UPPERCUTS

Chưa có thông tin về tác giả này.