Những sáng tác của nhạc sĩ Phan Phan Nguyễn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Phan Phan Nguyễn

Quy ngưỡng Phật Đà   Sáng tác: Phan Phan Nguyễn
Intro: [Em][G]-[A][Em]-[G][A]-[Bm] [Em][Bm]-[C][G]-[Am][Bm][Em] [Em] Lạy Phật từ bi con đã quay về [D] Tâm con chí thành hương hoa khấn [Em] nguyện Nguyện cầu mười phương tám [G] thế Nhân gian bình [Am] an trầm hương tỏa khắp mười [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Thích Nhuận Thanh Nhạc Phật giáo
Tác giả Phan Phan Nguyễn

Chưa có thông tin về tác giả này.