Những sáng tác của nhạc sĩ George Benson

Có 1 bài hát của nhạc sĩ George Benson

You are the love of my life   Sáng tác: George Benson
1. [D] You are the [G] love of my life I knew it [D] right from the start [Bm] The moment [E] I looked at you [A] , you found a [D] place in my heart You are the [G]…
Ca sĩ thể hiện: George Benson & Roberta Flack Nhạc Quốc tế
Tác giả George Benson

Chưa có thông tin về tác giả này.