Những sáng tác của nhạc sĩ Trúc Uyên

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Trúc Uyên

Đừng trách tại duyên   Sáng tác: Trúc Uyên
1. [Am] Thế gian trăm điều hay nhưng ai thấu [Em] đâu lòng người Có nhau [Dm7] rồi lại mất [G] nhau trách tại duyên [C] số [F] Đến rồi đi không phải do [Em7] hết duyên hết hết nợ…
Ca sĩ thể hiện: Trúc Uyên Nhạc Trẻ
Tác giả Trúc Uyên

Chưa có thông tin về tác giả này.