Những sáng tác của nhạc sĩ Carly Simon

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Carly Simon

You're so vain   Sáng tác: Carly Simon
1. You [Am] walked into the party like you were [F] walking onto a [Am] yacht Your [Am] hat strategically dipped below one eye your [F] scarf it was apri- [Am] cot You had [F] one eye [G] in the…
Ca sĩ thể hiện: Carly Simon Nhạc Quốc tế
Tác giả Carly Simon

Chưa có thông tin về tác giả này.