Những sáng tác của nhạc sĩ Thích Nhị Tường

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Thích Nhị Tường

Chuông và lá   Sáng tác: nhạc Thích Nhị Tường, thơ Ni sư Toại Khanh
Rồi [C] mai con nước xuôi về [F] biển Quên chuyện rong [G7] rêu của một [C] thời [C] Người sẽ nguôi [Em] ngoai niềm mộng [G7] mị Của [G7] người và cũng của riêng [C] tôi Tôi [F] ôm…
Ca sĩ thể hiện: Quang Sơn Nhạc Phật giáo
Tác giả Thích Nhị Tường

Chưa có thông tin về tác giả này.