Những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Nhân

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Vũ Nhân

Thu tàn   Sáng tác: Vũ Nhân & Văn An
Intro: [C][Em][Am]-[Dm][G][C] [F][Em][Am]-[Dm][G][C]-[F][C] Bao lá [G] rơi mùa thu [C] héo tàn [F] Sao xuyến [G] chi mùa thu [C] thương nhớ [Em] [Am] Lòng nhủ lòng người trai [Dm] tha hương [G] Đây năm tháng nước mây [C] lờ…
Ca sĩ thể hiện: Mai Hương Nhạc Vàng
Tác giả Vũ Nhân

Chưa có thông tin về tác giả này.