Những sáng tác của nhạc sĩ An­tho­ny J. Sho­wal­ter

Có 1 bài hát của nhạc sĩ An­tho­ny J. Sho­wal­ter

Nương cánh vĩnh sinh (Leaning on the everlasting arms)   Sáng tác: An­tho­ny J. Sho­wal­ter & Eli­sha A. Hoff­man  
1. [A] Phước bấy mối giao thân, [D] phước bấy mối vui thần, [A] Giờ mà tôi dựa nương tay [B7] Chúa vĩnh [E] sinh, [A] Lớn bấy chốn an thân, [D] lớn bấy phước siêu trần, [A] Giờ mà…
Ca sĩ thể hiện: Hữu Chương, Isaac Thái, Sa Anh, Siu Y Kao Nhạc Thánh ca
Tác giả An­tho­ny J. Sho­wal­ter

Chưa có thông tin về tác giả này.