Những sáng tác của nhạc sĩ A. B. Simpson

Có 1 bài hát của nhạc sĩ A. B. Simpson

Quyết rao Tin Lành (The regions beyond)   Sáng tác: A. B. Simpson
1. Giờ [A] đây tôi quyết đi đến chốn [D] xa xăm mịt [A] mù Là [F#m] nơi chưa ai [B] truyền danh Giê- [E] su Nguyền [A] lấy cổ tích hay truyền cho [D] kẻ chưa am tường Tin…
Ca sĩ thể hiện: K'long Hagim Nhạc Thánh ca
Tác giả A. B. Simpson

Chưa có thông tin về tác giả này.