Những sáng tác của nhạc sĩ Thái Nguyễn Hồng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Thái Nguyễn Hồng

Đừng để trái tim già nua   Sáng tác: Thái Nguyễn Hồng
Một [C] đời, con mang tim mình giao [Em] bán thế gian, khi [F] đã chán chê con [Fm] mới đem về dâng [C] Chúa.. Trên thánh [F] giá Chúa đang ngóng [C] chờ, con [F] vẫn lạnh lùng làm…
Ca sĩ thể hiện: Bùi Trung Chánh Nhạc Thánh ca
Tác giả Thái Nguyễn Hồng

Chưa có thông tin về tác giả này.