Những sáng tác của nhạc sĩ Jack Antonoff

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Jack Antonoff

August   Sáng tác: Taylor Swift & Jack Antonoff
Chord circle: [F] [Bb] [Gm] [C] 1. [F] Salt air, [Bb] and the rust on your [Gm] door I never needed anything [C] more [F] Whispers [Bb] of "Are you [Gm] sure?" Never have I ever [C] before Chorus: But…
Ca sĩ thể hiện: Taylor Swift Nhạc Quốc tế
Tác giả Jack Antonoff

Chưa có thông tin về tác giả này.