Những sáng tác của nhạc sĩ Hồng Duyệt

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Hồng Duyệt

Đường chiều   Sáng tác: Hồng Duyệt  
1. [Am] Chiều xóa thành [C] đô, thế nhân bàng [Am] hoàng Dọng hát lời [G] ca, ôi sao nhịp [Am] nhàng Dừng trên hè [F] phố lòng ta thầm [Am] nhớ Những chiều lá [F] rơi, lá rơi bên…
Ca sĩ thể hiện: Duy Khánh, Nguyễn Hưng, Thanh Thúy, Duy Trác (trước 75), Duy Khánh (trước 75), Khánh Ly (trước 75), Elvis Phương Nhạc Vàng
Tác giả Hồng Duyệt

Chưa có thông tin về tác giả này.