Hong tóc

Sáng tác: nhạc Nguyễn Tất Vịnh, thơ Như Thương | Nhạc Trữ tình | Điệu: Boston | intrepid | 383

b [G] #
x2

Tóc [G] mai xa nửa đọan [Em] tình
Nên ngồi hong tóc một mình bên [D] song
Trời [C] cho sợi tóc biết [Am] mong
Biết chờ biết [A7] đợi biết lòng nhớ [D] ai.

Nhớ [C] hoài tim lỡ một [Am] mai
Lỡ không gặp [D] lại lỡ phai duyên [G] nồng
Lỡ mùa [Am] thu trở sang [Bm] đông
Gió lùa chăn [D7] lạnh gối hồng dở [G] dang.

Lỡ [Bm] mai tình lỡ bẽ bàng
Tóc mai rụng [F#7] xuống để tang duyên [Bm] mình. [F#7] [Bm] [E7]
Lỡ [Am] mai tình lỡ bẽ bàng
Tóc mai rụng [D] xuống để tang duyên [G] mình.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận