Mộ tình

Sáng tác: Duy Lễ | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 73

b [Em] #
x2

Mộ cho cuộc [C] tình giờ cỏ đã xanh [D] um
Người đã lãng [C] quên và tôi không còn nhớ
Chỉ [Bm] có loài giun dế còn khóc thâu [G] đêm
Nụ [C] hôn cay nồng ngày [Em] xưa
Giờ còn trong [D] gió để gió thét [Bm] gào
Thành [D] bão không ngủ [Em] yên.

Thi [C] thoảng trong giấc [D] mơ
Bóng hình [C] ai vội [G] đến rồi [D] đi
Để ta thảng [Bm] thốt giật [Em] mình
Ta đã làm gì [C] sai hay em làm điều chưa [D] đúng
Đành để mất [Bm] nhau trong vội vã dòng {Em] đời.

Đôi chân nào rướm [C] máu đi qua cuộc tình [Am] đầu [Bm]
Đôi tay nào cằn [G] cỗi chăm [Bm] chút cho tình [Em] sau
Tình nào là tình [G] cuối [Em] ôi tình nào không [C] đau
[D] Tình nào không thề [Bm] thốt yêu nhau đến bạc [Em] đầu.

Sao tình cuốn ta [D] mãi để [C] muôn đời nợ [G] nhau
Khi [D] yêu ta đâu [Bm] biết đang chôn vùi tình [G] nhau
Khi [D] yêu ta đâu [Bm] thấy huyệt [G] tình ta đào [C] sâu
Tuổi [Em] đời là năm [D] tháng tiếc tuổi [Bm] tình qua [G] mau
Mộ [Em] tình cỏ xanh [D] ngát tóc [C] mây đã phai [Em] màu.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận