Phương Kim

Phương Kim là nghệ danh của nhạc sĩ Diên An.

Mời xem thông tin về nhạc sĩ Diên An

Sáng tác của Phương Kim
Hãy quên nhau

1. Đếm bao lá vàng đốt thư tình [Am] cũ Với mây trời [C] xa dìu bước em [Am] đi...

Người tình

1. Nếu được là người [Am] tình lạc vào mắt nai [C] tơ cho hồn bớt dại [Am] khờ Nếu...

Bài viết liên quan