Nguyễn Ngọc Tú Anh

Nguyễn Ngọc Tú Anh sinh quán tại Sài Gòn. Tác phẩm xuất bản: Ngang qua đời nhau/ NXB Hội nhà văn 2020

Website: https://nguyenngoctuanh.com 

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tuanh1210 

Sáng tác của Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn mưa

Sài Gòn ngày [C] mưa Đưa em vào [F] hạ Giọt rơi trên [F] má Giọt [G] đầy trên [C]...

Nơi em về

Nơi em [C] về mùa thu khắp [C] lối Hàng cây [F] khô khoe nhánh thân [C] gầy Chiếc lá...

Phút giao mùa

[Am] Ðông đã [E] về mang [Dm] theo ngày gió [Am] rét Bước chân [E] buồn lối cỏ khóc tương...

Chiều mưa xứ Huế

Chiều [C] mưa phố Huế nhạt [Dm] nhòa Mưa từ cửa thượng [G] mưa qua nội [C] thành Mưa [F]...

Đà Lạt tôi về

Em về thăm Đà [Am] Lạt.. Những con [F] dốc mù [Am] sương Lao xao lời gió [Am] hát, hoa...

Bài viết liên quan