Video: Lan Anh tone Bm

Nguồn từ kênh: Pie Berserk | Lượt xem: 797


Cái rét đầu mùa

b [Am] #

Cái rét đầu [Am] mùa anh sống xa [Em] em
Đêm [C] ngủ chăn chia [D] làm hai [Am] nữa
Một dành cho [Dm] em ở nơi thương [F] nhớ
Một đắp cho [Em] mình ở [G] phía không [F] em

Cái rét đầu [Am] mùa anh [Dm] sống xa [Em] em
Đêm [C] ngủ chăn chia [Dm] làm hai [Am] nữa
Một dành cho [Dm] em ở nơi thương [F] nhớ
Một đắp cho [E] mình ở phía không [F] em

Một dành cho [Dm] em ở nơi thương [C] nhớ
Một đắp cho [E] mình ở phía không [Am] em

Ờ ơ ơ [C] ớ, ờ ơ ớ [Dm] ơ, ờ ớ ơ [Em] ờ, ờ ớ ơ [Am] ơ (x2)

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trung Đức: Am