Video: Noel Hạnh Phúc - Vũ Hoàng ft Thạch Thảo

Nguồn từ kênh: POPS Music - Bolero | Lượt xem: 416


Noel hạnh phúc

b [Am] #

1. Đêm đông sương [Am] bay mùa [G] giáng sinh về [Am] đây
Tay vui trong [F] tay mình [G] đắm men tình [Am] say
Chúa nơi cao [G] sang thấu khổ thế gian [C] này
Ơn Chúa thương [G] tình xuống thế cứu độ chúng [C] sinh. [E7]

2. Noel năm [Am] xưa mình [G] lẻ loi đường [Am] côi
Chân hoang lang [F] thang hai [G] đứa riêng ngả [Am] lối
Ta đã quen [G] nhau gặp gỡ nơi giáo [C] đường
Ý hợp tâm [G] đầu, chung [E7] đường về cùng [Am] nhau.

ĐK:
Noel đêm [F] vui mình tiến về cung [G] thánh
Mừng Chúa hài [Em] nhi xuống [G] thế cứu độ [C] nhân
[Am] Noel đêm [F] vui hòa [Am] dòng người tấp [Dm] nập
Chung lời nguyện [G] cầu yên bình khắp nhân [E7] gian.

Noel đêm [F] vui đường phố đèn lấp [G] lánh
Hang đá rộn [Em] vui người [G] sánh bước ngược [C] xuôi
[Am] Ta đi bên [Dm] nhau ngợi ca tình thiên [F] Chúa
Xin chúa soi [E7] đường tình mãi mãi bên [Am] nhau.

3. Noel chung [Am] đôi sưởi [G] ấm cõi lòng [Am] nhau
Qua bao phong [F] ba cùng [G] ước mơ ngày [Am] sau
Nguyện chúa ngôi [G] cao soi sáng mối duyên [C] đầu
Ban phát ơn [G] lành, người [E7] yêu người dài [Am] lâu.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Hoàng & Thạch Thảo: Am