Video: Olivia Newton John - tone A

Nguồn từ kênh: anmartinc | Lượt xem: 579


Đành xa anh (Hopelessly devoted to you)

b [A] #

Intro: [A][Dm][A][Dm][A][Dm][A]

1. Phải [A] chăng đầu tiên đời [C#m] em biết [D] đắng cay
Phải [Bm] chăng đầu tiên lệ [E7] rơi vắn [A] dài
Thật ra nhiều khi tại [F#m] anh đừng nên
Dệt nên cay [F#7] đắng môi [Bm] mềm [C#m][Bm]

2. Tình [A] yêu mà em khổ [C#m] tâm khi [D] nhớ anh
Ngày [Bm] đêm cuộn quanh [E7] chờ mong khóc [A] than
Ngoài anh đời em còn [F#m] chi, ngoài anh đời em vô [F#7] nghĩa ê [Bm] chề
Đành [C#m] xa em trong bao [Bm] đêm nhớ mà [A] thôi

ĐK: Nhưng [A] anh, em [Gm] biết đâu mà đến khi tình [Bb] đã tan vỡ vì [C] ai
[F] Chỉ em không còn nữa [D7] thôi đành xa đành xa mãi anh [Gm] yêu uhm huh
[Bb] Thôi từ đây mắt [C] môi anh [Dm] còn đâu huh huh [F] huh [Dm] huh
[Bb] Thôi từ đây mắt [C] môi anh sầu [A] héo

3. Tại [A] sao nhiều đêm mình [C#m] sống chung cho [D] dang dỡ
Tai [Bm] sao tại sao nhiều [E7] đêm đánh mất [A] anh rồi
Em mong sao [F#m] gần anh làn môi hôn anh [F#7] tới phút [Bm] sau cùng
Mà [C#m] thôi em không hy [Bm] vọng nữa người [A] ơi

ĐK: Nhưng [A] anh, em [Gm] biết đâu mà đến khi tình đã tan vỡ vì [C] ai
[F] Chỉ em không còn nữa [D7] thôi đành xa đành xa mãi anh [Gm] yêu uhm huh
Thôi từ đây mắt [C] môi anh [Dm] còn đâu huh huh [F] huh [Dm] huh
[Gm] Thôi từ đây mắt [C] môi em buồn [F] đau [A]------------------Intro: [A][Dm][A][Dm][A][Dm][A]

1. Guess [A] mine is not the [C#m] first heart [D] broken
My [Bm] eyes are not the [E7] first to [A] cry
I'm not the first to [F#m] know there's
Just no getting [F#7] over [Bm] you [C#m][Bm]

2. You [A] know I'm just a [C#m] fool who's [D] willing
To [Bm] sit around and [E7] wait for [A] you
But baby can't you [F#m] see there's nothing left for [F#7] me to [Bm] do
I'm [C#m] hopelessly de-[Bm] voted to [A] you

Chorus: But [A] now there's [Gm] no way to hide
Since you [Bb] pushed my heart a-[C] side
I'm [F] outta my head [D7] hopelessly devoted to [Gm] you
[Bb] Hopelessly de-[C] voted to [Dm] you huh huh [F] huh [Dm] huh
[Bb] Hopelessly de-[C] voted to [A] you

3. My [A] head is saying [C#m] fool for-[D] get him
My [Bm] heart is saying [E7] don't let [A] go
Hold on to the [F#m] end, that's what I in-[F#7] tend to [Bm] do
I'm [C#m] hopelessly de-[Bm] oted to [A] you

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Lan: A - Olivia Newton John: A - Susan Wong: G - Gretel Scarlett: A 
- Marlisa: A - Laura Osnes: A - Shone Lindsay: A 
- Maria Arredondo: A - Thanh Lan: Ab - Như Mai: A