Video: Đức Tân - tone F#

Nguồn từ kênh: Motif Music Group | Lượt xem: 192


Bài ca Tết cho em

b [F] #

Tết [F] này anh không thèm kẹo [C] mứt
Vì đã có môi [Dm] em thơm ngọt tựa sen [F] hồng
Tết [Dm] này anh không thèm đi [Gm] chơi
Xi-nê hay nhạc [Dm] hội, Đà Lạt hay Vũng [C] Tàu

Vì [F] đã có em đem lại mộng [Gm] đời
Tô thêm vào lòng [C] người chan [Am] chứa mọi nguồn [C] vui
Tết [Gm] này anh không thèm đốt [Bb] pháo
Vì tiếng cười [C] em rộn rã lòng anh [F] rồi

Tết [Am] này anh không thèm chơi đánh [Dm] bài
Vì trong vòng tay [Gm] anh đã có em như ngọc [C] ngà
Tết [Gm] này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em [C] cười như chứa cả vườn [F] xuân

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Lê: F# - Đàm Vĩnh Hưng: F# - Bảo Yến: A - Vân Khánh: C 
- Quang Linh: F - Long Nhật: F - Tô Huân Vũ: F# 
- Đoàn Minh & Quốc Dũng: F# - Trường Sơn: F# - Khang Lê: F# 
- Mai Quốc Huy: E - Quang Bình & Trang Thanh Lan: D