Video: Đoàn Việt Hùng - tone C

Nguồn từ kênh: Zing MP3 | Lượt xem: 370


Hoa tím ngoài sân

b [C] #

Một ngày tình [C] cờ
Trên đường phố [Am] tôi có bàn chân [Dm] em
Mặt trời thì [F] hồng
Mà trên cây [G] khế có nhiều tiếng [C] chim.

Và rồi một [Am] ngày
Một ngày đã [Dm] qua, [Em] không ngày nào [Am] hơn
Con đường vẫn [Em] đợi
Mà đâu [G] thấy, đâu [D] thấy bước chân [G] em.

Từ lâu [C] lắm đã vắng em trên con đường [Em] này
Cây bây [F] giờ lá [Dm] rụng, gió heo [G] may
Và cơn [C] gió vẫn muốn theo chân ai mỗi [F] ngày
Để lại mùa [Dm] thu theo [F] lá bay [G] bay.

Em đừng đi, xin em đừng [C] đi
Vì ai [F] đó còn chưa [G] nói với ai điều [C] gì [F]
Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu [G] chân
Và hoa [F] tím vẫn [Dm] rơi đầy [G] sân.

Con đường chưa quên tên bàn [C] chân
Bàn chân [F] đã lãng [G] quên con đường [C] nhỏ
Ai vội [F] đi để ai còn đứng [Em] đó
Tìm bàn chân [Dm] ai trong [G] tiếng lá [C] rơi.

Cuộc đời lạ [C] lùng
Cuộc đời ước [Am] mơ những điều viễn [Dm] vông
Lòng người lạ [F] lùng
Lòng hay thương [G] nhớ những điều hư [C] không.

Để rồi một [Am] ngày
Một ngày nhớ [Dm] thương [Em] hoá thành mênh [Am] mông
Đôi bàn chân [Em] nhỏ
Thành hoa [G] tím để hoa [D] tím rơi đầy [G] sân.


----------------
Phiên bản theo trình bày của ca sĩ Đoàn Việt Hùng

Một ngày [C] tình cờ
[Am7] Trên đường phố tôi có bàn [Dm7] chân em
Mặt trời thì [F] hồng
Mà trên cây [Em] khế có nhiều tiếng [Am] chim.

Và rồi một [F] ngày
Một ngày đã [Dm] qua, [Em] không ngày [Am] nào hơn
Con đường vẫn [Em] đợi
Mà đâu [G] thấy, đâu [D] thấy bước chân [G] em.

Từ lâu [C] lắm đã vắng em trên con [Em] đường này
Cây bây [F] giờ lá [G] rụng, gió heo [C] may
[G] Và cơn [C] gió vẫn muốn theo chân ai [F] mỗi ngày
Để lại mùa [G] thu theo [Fm] lá bay [G] bay.

[C] Em đừng đi, xin em đừng [Am] đi
Vì ai [F] đó còn chưa [C] nói với ai [Em] điều gì
[F] Ngày ngày mặt trời hôn lên [G] bước chân
Và hoa [Am] tím [G] vẫn rơi đầy [C] sân [G]

[C] Con đường chưa quên tên bàn [Fm] chân [C]
Bàn chân [F] đã lãng [G] quên con đường [C] nhỏ
Ai vội [Dm] đi để [Em] tôi còn đứng [Am] đó
[G] Tìm bàn chân [Dm] em trong [G] tiếng lá [C] rơi.

Cuộc đời [C] lạ lùng
[Am7] Cuộc đời ước mơ những điều [Dm7] viễn vông
Lòng người [F] lạ lùng
Lòng hay [G] mong nhớ những điều [C] hư không [G]

Để rồi [Am] một ngày
Một ngày [Dm] đã qua [Em] không ngày nào [Am] hơn
Con đường [Em] vẫn đợi
Mà đâu thấy đâu [G] thấy bước chân [C] em [G]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bằng Kiều: Eb - Trần Thu Hà: E - Tạ Quang Thắng: B - Trọng Tấn: C 
- Elvis Phương: C - Kim Anh: D