Video: Doris day - Que sera sera - What will be will be

Nguồn từ kênh: zennmann | Lượt xem: 1560


Biết ra sao ngày sau (Que sera sera - What will be will be)

b [G] #

1. Ngày em còn [G] thơ lòng vương mộng mơ
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày [Am] sau
[D] Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?"
[D7] Mẹ em sẽ khuyên bảo [G] rằng [G7]

ĐK: "Biết ra [C] sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui [G] cười, khổ đau
Vì sắc duyên là [D7] sóng bể dâu
Nào ai biết ngày [G] sau?"
Đời ta [D7] sẽ về [G] đâu

2. When I was [G] just a little girl
I asked my mother, what will I [Am] be?
[D] Will I be pretty, will I be rich?
[D7] Here's what she said to [G] me [G7]

ĐK: Que Se-[C] ra, Sera
Whatever will [G] be, will be
The future's not [D7] ours, to see
Que Sera, Se-[G] ra
What will [D7] be, will [G] be


--------------------


1. When I was [G] just a little girl
I asked my mother, what will I [Am] be?
[D] Will I be pretty, will I be rich?
[D7] Here's what she said to [G] me [G7]

Chorus: Que Se-[C] ra, Sera
Whatever will [G] be, will be
The future's not [D7] ours, to see
Que Sera, Se-[G] ra
What will [D7] be, will [G] be

2. When I was [G] young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies a-[Am] head?
[D] Will we have rainbows, day after day?
[D7] Here's what my sweetheart [G] said [G7]

3. Now I have [G] children of my own
They ask their mother, what will I [Am] be?
[D] Will I be handsome, will I be rich?
[D7] I tell them tender-[G] ly [G7]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Doris Day: A - Kiều Nga: A - Janet Seidel: F-F#-G - Hiền Thục & Bé Gia Bảo: Ab 
- Thanh Lan: A